கொல்லான் புலாலை மறுத்தானைக் கைகூப்பி
எல்லா உயிருந் தொழும்.


Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends




குறள்:260: குறள் விளக்கம்


ஓருயிரையும் கொல்லாமல் புலால் உண்ணாமல் வாழ்கின்றவனை உலகத்தில் உள்ள எல்லா உயிர்களும் கைகூப்பி வணங்கும்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
கொல்லான் புலாலை மறுத்தானை - ஓர் உயிரையும் கொல்லாதவனுமாய்ப் புலாலையும் உண்ணாதவனை, எல்லா உயிரும் கைகூப்பித் தொழும் - எல்லா உயிரும் கை குவித்துத் தொழும். (இவ்விரண்டு அறமும் ஒருங்கு உடையார்க்கு அல்லது ஒன்றே உடையார்க்கு அதனால் பயன் இல்லை ஆகலின், கொல்லாமையும் உடன் கூறினார். இப்பேரருள் உடையான் மறுமைக்கண் தேவரின் மிக்கான் ஆம் என அப் பயனது பெருமை கூறியவாறு. இவை மூன்று பாட்டானும் ஊன் உண்ணாமையது உயர்ச்சி கூறப்பட்டது.)

TRANSLITERATION:
Kollaan Pulaalai Maruththaanaik Kaikooppi Ellaa Uyirun Thozhum

TRANSLATION:
Who slays nought,- flesh rejects- his feet before All living things with clasped hands adore.

MEANING IN ENGLISH:
All creatures will join their hands together, and worship him who has never taken away life, nor eaten flesh.

Click image for larger version. 

Name:	Animal Praying.jpg 
Views:	3 
Size:	37.4 KB 
ID:	1351




Source:http://thirukkural.eegai.com/thirukkural-no-260.html

Picture source: FB