3. அழகர் அந்தாதி - 083/100 சோலை மலையானை வாழ்த்து என் மட நெஞ்சமே !

தொலைந்தானை ஓதும் தொலையானை , அன்னை சொல்லால் மகுடம்
கலைந்தானை , ஞானக் கலையானை , ஆய்ச்சி கலைத் தொட்டிலோடு
அலைந்தானை , பாலின் அலையானை , வாணன் கை அற்று விழ
மலைந்தானை , சோலை மலையானை , வாழ்த்து என் மட நெஞ்சமே

பதவுரை : தொலைந்து + ஆனை

என் மட நெஞ்சமே அறியாமை உடைய என் மனமே !
ஆனை தொலைந்து ஓதும் கஜேந்திரன் பலம் இழந்து , அழைத்த
தொலையானை பழமை ஆனவனும் ,
அன்னை சொல்லால் சிறிய தாயான கைகேயின் வார்த்தையால்
மகுடம் கலைந்தானை பட்டாபிஷேகம் நடக்காமல் போனவனும் ,

ஞானக் கலையானை சாஸ்திரங்களால் கொண்டாடப்படுபவனும் ,
ஆய்ச்சி கலைத் தொட்டிலோடு இடைச்சியான யசோதையின் துணித் தொட்டிலில்
அலைந்தானை ஆடியவனும் ,
பாலின் அலையானை திருப்பாற்கடலில் வாழுபவனும் ,
வாணன் கை அற்று விழபாணாசுரன் ஆயிரம் கைகள் வெட்டுண்டு விழும்படி
மலைந்தானை போர் புரிந்தவனுமான
சோலை மலையானை திருமாலிருஞ்சோலை அழகனை
வாழ்த்து வாழ்த்துவாய் !

V.SridharDear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends