3. அழகர் அந்தாதி - 084/100 சிலம்பாற்று அருகே கிடத்தீர் உயிர் தேற்றுதற்கே !

நெஞ்சிலம்பாற்ற முடியாது வேள் எய்து நீள் இரவும்
துஞ்சிலம்பாற்றுளியும் நஞ்சம் ஆம் சொரி கல் மழையை
அஞ்சிலம்பாற்றடுத்தார் அலங்காரர் அடி விளக்கும்
செஞ்சிலம்பாற்றருகே கிடத்தீர் உயிர் தேற்றுதற்கே

பதவுரை : நெஞ்சில் + அம்பு + ஆற்ற
துஞ்சிலம் + பால் + துளியும்
அம + சிலம்பால் + தடுத்தார்
செம் + சிலம்பு + ஆற்று

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsநெஞ்சில் அம்பு ஆற்ற முடியாது என் மனத்தில் பாணங்களை பொறுக்க முடியாதபடி
வேள் எய்து மன்மதன் பிரயோகித்ததால்
நீள் இரவும் துஞ்சிலம் நீண்ட இரவு முழுதும் உறங்க வில்லை
பால் துளியும் நஞ்சம் ஆம் சொட்டு பாலும் விஷம் போன்றதாம்
சொரி கல் மழையை இந்திரன் பொழிந்த கல் மழையை
அம் சிலம்பால் தடுத்தார் அழகிய கோவர்த்தன மலையால் த்டுத்திட்ட
அலங்காரர் அடி விளக்கும் அழகர் திருவடியைக் கழுவிய
செம் சிலம்பு ஆற்றருகே சிறந்த சிலம்பு ஆற்றினது சமீபத்தில்
உயிர் தேற்றுதற்கே கிடத்தீர் என் உயிர் பிழைக்க , படுக்க வையுங்கள்

--
V.Sridhar