உண்மையான அழகு எது?
--------------------------------------Click image for larger version. 

Name:	Kurangu.jpg 
Views:	11 
Size:	7.4 KB 
ID:	1415

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
ஒரு காட்டில் எலி,முயல்,குரங்கு,வெட்டுக்கிளி நண்பர்களாக இருந்தன.நால்வருக்கும் ஒரு எண்ணம் உதித்தது நம்மில் யார் அழகு என சந்தேகம் கொண்டன.அதனால் அழகு போட்டி வைக்க தீர்மானித்து கொண்டன.

நால்வரும் தாங்கள்தான் அழகு என்பதில் தீர்மனமாக இருந்தன.இருந்தாலும் ஒரு நடுவர் மூலம் உண்மையான அழகானவர் யார் என்பதை தீர்மானிக்க முடிவு செய்தன.நடுவராக மற்றொரு நண்பரான காகம் இருக்க தீர்மானிக்கப்பட்டது.நடுவரான காகம் நால்வரையும் நாளை காலை போட்டி அதனால் சீக்கிரமே வந்துவிடுங்கள் என்றது.

காலையில் எழுந்ததுமே எலி,முயல்,குரங்கு,வெட்டுக்கிளி வேகமாக போட்டி நடக்கு இடத்திற்கு வந்து கொண்டிருந்தன.வரும் வழியில் ஒரு பூனை காலில்அடிபட்டு கிடந்தது.நால்வரிடமும் பூனை காப்பாற்றும்படி உதவி கேட்டது எலி,முயல்,வெட்டுக்கிளி போன்றவை பூனையிடம் கோபமாக அழகு போட்டிக்கு போகும்போது அபசகுனமாக பேசாதே என கூறிகொண்டே வேகமாக நடையைகட்டின.ஆனால் குரங்கு,பூனை மீது இரக்கப்பட்டு அதன் புண்ணுக்கு மருந்து வைத்து ஒரு மரத்தின் மீது வைத்துவிட்டு வேகமாக அழகி போட்டிக்கு சென்றது.

நடுவரான காகம் தலைமையில் அழகி போட்டியும் முடியும் தருவாயில் இருந்தது.அப்போது குரங்கு வேகமாக வந்து சேர்ந்தது.நடந்த விசயங்களை குரங்கு மூலமாக காகம் தெரிந்துகொண்டது.பின் காகம் முடிவை அறிவித்தது.அதாவது..

உண்மையான அழகு என்பது முக அழகு மட்டும் கிடையாது.அடுத்தவருக்கு உதவி செய்யக்கூடிய மனமும்,மனிதாபிமானமும்,நல்ல எண்ணமும் கொண்டவரே உண்மையான அழகானவர்.அந்த வகையில் புற அழகு இல்லாவிட்டாலும் குரங்கே உண்மையான அழகு என்று தீர்ப்பளித்தது.

அன்புடன் பட்டுக்கோட்டை ஜோதிடர் சுப்பிரமணியன்.