ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதே கோபாலதேசிக மஹாதேசிகாய நம:
Dear bhAgavatAs,

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
To commemorate swAmi toNDaraDippoDi AzhwAr on his tirunakshatram (mArgazhi kETTai coming up in a few days) and to offer our obeisance to swAmi toNDaraDippoDi AzhwAr, here is a short but substantive video clip.
முதலில், ஆழ்வாரின் திருவவதார ஸ்தலமான திருமண்டங்குடியையும், ஆழ்வாரையும், மண்டங்குடியில் மருவும் திவ்ய தம்பதிகளையும் ஸேவிக்கின்றோம்.
பிறகு, அரங்கத்தையும், அரங்கத்தின் அத்விதீய அமுதத்தையும், அவ்வமுதத்தின் அநுரூப, அபிமத, பெண்ணமுதத்தையும், அரங்கத்தில் அமர்ந்து அனுதினமும் அரங்கனையும், அரங்கனின் அடியார்களையும் அனுபவிக்கும் ஆழ்வாரையும், சேர்த்து ஸேவிக்கும் பேறு பெறுகின்றோம்.


Video: clips from tirumaNDankuDi and tiruvarangam.


Audio: Rendition of tanians by Sri U.Ve. M.A.Venkatakrishnan Swami and Party.Enjoy!
aDiyEn rAmAnuja dAsan