4. நூற்றெட்டு திருப்பதி அந்தாதி 006/108 திருப்பதிகளின் வகை (108)

ஈர் இருபதாம் சோழம் ; ஈரொன்பதாம் பாண்டி
ஓர் பதின்மூன்றாம் மலை நாடு ; ஓரிரண்டாம் - சீர் நடு நாடு
ஆறோடு ஈரெட்டுத தொண்டை ; அவ் வடநாடு ஆறிரண்டு ;
கூறு திரு நாடு ஒன்றாய்க் கொள்

சோழம் ஈர் இருபதாம் சோழ நாட்டுத் திருப்பதிகள் நாற்பது
பாண்டி ஈரொன்பதாம் பாண்டிய நாட்டுத் திருப்பதிகள் பதினெட்டு
மலை நாடு ஓர் பதின்மூன்றாம் மலைகள் உள்ள சேர நாட்டுத் திருப்பதிகள் பதின்மூன்று
சீர் நடு நாடு ஓரிரண்டாம் சிறப்புள்ள நடு நாட்டுத் திருப்பதிகள் இரண்டு
தொண்டை ஆறோடு ஈரெட்டு தொண்டை நாட்டுத் திருப்பதிகள் இருபத்திரண்டு
அவ் வடநாடு ஆறிரண்டு தொலைவிலுள்ள வடநாட்டுத் திருப்பதிகள் பன்னிரண்டு
கூறு திரு நாடு ஒன்றாய்க் கொள் சிறப்பாய்ப் பேசப்படும் பரம பதம் ஒன்று ; அறிவாய் !

V.Sridhar

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends