4. நூற்றெட்டு திருப்பதி அந்தாதி - 008/116 திருவாழ்உறந்தை எனும் உறையூர் !

2/108. சோழ நாட்டுத் திருப்பதி - 2/40

சிறப்புடைய செல்வத் திருப்பதிகள் போல
மறப்புடைய நாயேன் மனத்துள் - உறப் போந்து ,
அறம் தையா நின்ற அரங்கா ! திரு வாழ்
உறந்தையாய் ! இங்கு உறைந்தது ஓது

பதவுரை :

மறப்புடைய நாயேன் மறதி உள்ள நாயைப் போல இழிவான எனது
மனத்துள் உறப் போந்து மனத்தில் நன்கு எழுந்தருளி இருந்து
அறம் தையா நின்ற அரங்கா ! தருமத்தைப் பதிய வைத்த ரங்க நாதனே !
திரு வாழ் உறந்தையாய் ! திரு மகள் வசிக்கும் உறையூரில் இருப்பவனே !
சிறப்புடைய பெருமை பெற்ற
செல்வத் திருப்பதிகள் போல செல்வம் நிறைந்த திருத்தலங்கள் போல்
இங்கு உறைந்தது ஓது என் மனதில் வசிக்கும் காரணத்தைக் கூறு !


Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends--
V.Sridhar