4. நூற்றெட்டு திருப்பதி அந்தாதி - 010/116 அன்பிலார் தாமரை அடிக்கேஅன்பு வை !

4/108. சோழ நாட்டுத் திருப்பதி - 4/40


போற்றி செய , ஓர் குடைக் கீழ்ப் பொன் நாடும் , இந்நாடும் ,
நால் திசையும் ஆண்டாலும் , நன்கு இல்லை - தோற்றம் இலா
எந்தை , அன்பில் ஆதி , இணைத் தாமரை அடிக்கே
சிந்தை அன்பிலாதார் சிலர்

தோற்றம் இலா எந்தை பிறப்பு இல்லாத என் தந்தையான
அன்பில் ஆதி அன்பில் எனும் தலத்தில்இருக்கும் முழு முதல் கடவுளின்
இணைத் தாமரை அடிக்கே இரு திருவடித் தாமரை மலர்களிடம்
சிந்தை அன்பிலாதார் சிலர் மனதில் பக்தி இல்லாதவர்கள் சிலர்
போற்றி செய வாழ்த்து கூற
ஓர் குடைக் கீழ்ப் ஒற்றை வெண் குடையின் நிழலிலே
பொன் நாடும் பொன்மயமான தேவ உலகத்தையும்
நால் திசையும் நான்கு திக்கின் எல்லை வரையும்
இந்நாடும் இந்த மண் உலகத்தையும்
ஆண்டாலும் தனி அரசாட்சி செய்தாலும்
நன்கு இல்லை நன்மை உண்டாகாது


Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
--
V.Sridhar