4. நூற்றெட்டு திருப்பதி அந்தாதி - 018/116 பேறு ஆகச் சேறைக்கு நாயகன் பேர் செப்பு !

திருப்பதி -
12/108. சோழ நாடு - 12/40 : திருச்சேறை


Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsசென்று சென்று செல்வம் செருக்குவார் வாயில் தொறும்
நின்று நின்று தூங்கும் மட நெஞ்சமே ! இன் தமிழைக்-
கூறைக்கும் சோற்றுக்கும் கூறாதே , பேறு ஆகச்-
சேறைக்கு நாயகன் பேர் செப்பு


பதவுரை :செல்வம் செருக்குவார் செல்வத்தினால் கர்வம் அடைந்தவர்களை

வாயில் தொறும் சென்று சென்று வீட்டு வாசல் தோறும் போய்ப் போய்

நின்று நின்று அங்கே நெடு நேரம் நின்று

தூங்கும் மட நெஞ்சமே சோர்ந்து போகும் அறியாமை உடைய என் மனமே !

இன் தமிழை இனிய தமிழ்ப் பாடல்களை

கூறைக்கும் சோற்றுக்கும் கூறாதே துணிக்காகவும் , உணவுக்காகவும் மனிதனைப் பாடாமல்

பேறு ஆக முக்தி கிடைக்கும்படி \

சேறைக்கு நாயகன் பேர் செப்பு
திருச்சேறை நாதனைப் பாடுவாயாக !
--
V.Sridhar