ஆழ்வார்களால் பாடல் பெற்றத் தலங்கள்[தொகு]

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsதிவ்ய தேசங்கள் என்பது 108 வைணவத் திருத்தலங்களைக் குறிக்கும்.

பன்னிரு ஆழ்வார்கள் பாடிய நாலாயிரத்திவ்ய பிரபந்தத்தில் இடம்பெற்ற சிறப்புமிக்க வைணவத் திருத்தலங்கள் திவ்ய தேசம் எனவும் அந்தப் பாடல்கள் மங்களாசாசனம் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன.


இவ்வாறு புகழ்பெற்ற திருத்தலங்கள் 108 ஆகும். அவையே 108 திவ்ய தேசங்கள் எனப்படுகின்றன. இவற்றில் 105 தலங்கள் இந்தியாவிலும், ஒன்று நேப்பாலிலும் உள்ளன. கடைசியாக உள்ள இரு தலங்கள் இவ்வுலகில் இல்லை. இவற்றைத் தவிர மற்ற 106 தலங்களுக்கும் தம் வாழ்நாளில் சென்று அத்தலத்திற்குரிய பாடல்களைப் பாடுதல் ஒரு வைணவ சமய வழிபாடாக உள்ளது.


Click image for larger version. 

Name:	Alwars.jpg 
Views:	8 
Size:	67.3 KB 
ID:	1472

01. திருவரங்கம் ஸ்ரீரங்கநாதர் ஸ்ரீரங்கநாயகி 247 தமிழகம் - திருச்சி
02. திருஉறையூர் அழகிய மணவாளன்-வாஸலக்ஷ்மி 002 தமிழகம்-திருச்சி
03. திருத்தஞ்சை மாமணிக் கோயில் நீலமேகம் - செங்கமலவல்லி 005 தமிழகம்-தஞ்சை
04. அன்பில் சுந்தர்ராஜப்பெருமாள் வடிவழகியநம்பி - அழகியவல்லி 001 தமிழகம்-திருச்சி
05. உத்தமர் கோயில் புருஷோத்தமன் - பூர்ணவல்லி 001 தமிழகம்-திருச்சி

06. திருவெள்ளறை புண்டரீகாக்ஷன் - பங்கயச் செல்வி 024 தமிழகம்-திருச்சி
07. புள்ளபூதங்குடி வல்வில் ராமன் - பொற்றாமறையாள் 010 தமிழகம்-குடந்தை
08. கோயிலடி அப்பக்குடத்தான் - இந்திராதேவி(கமலவல்லி) 033 தமிழகம்-திருச்சி
09. ஸ்ரீ ஆண்டளக்கும் ஐயன் கோயில், ஆதனூர் ஆண்டளக்குமய்யன் - ஸ்ரீரங்கநாயகி 001 தமிழகம்-குடந்தை
10. தேரழுந்தூர் ஆமருவியப்பன் கோயில் ஆமருவியப்பன் - செங்கமலவல்லி 045 தமிழகம்-மாயவரம்

11. சிறு புலியூர் அருமாகடல் - திருமாமகள் 010 தமிழகம்-சீர்காழி
12. திருச்சேறை சாரநாத பெருமாள் ஸாரநாதன் - ஸாரநாயகி 013 தமிழகம்-குடந்தை
13. தலைச்சங்காடு நாண்மிதியப்பெருமாள்- தலைச்சங்கநாச்சியார் 002 தமிழகம்-சீர்காழி
14. கும்பகோணம் சாரங்கபாணி சுவாமி கோயில் சாரங்கபாணி, ஆராவமுதன் - கோமளவல்லி 051 தமிழகம்-குடந்தை
15. கண்டியூர் ஹரசாபவிமோசனர் - கமலவல்லி 001 தமிழகம்-தஞ்சை

16. ஒப்பிலியப்பன் ஒப்பிலியிப்பன் - பூமிதேவி 047 தமிழகம்-குடந்தை
17. திருக்கண்ணபுரம் சௌரிராஜன் - கண்ணபுரநாயகி 128 தமிழகம்-சீர்காழி
18. திருவாலி,திருநகரி வயலாளிமணவாளன் – அம்ருதகடவல்லி வேதராஜன் - அமிர்தவல்லி 042 தமிழகம்-சீர்காழி
19. நாகப்பட்டினம் ஸெளந்தர்யராஜன் - ஸெளந்தர்யவல்லி 010 தமிழகம்-நாகப்பட்டினம்
20. நாச்சியார்கோயில் நறையூர்நம்பி - நம்பிக்கை நாச்சியார் 110 தமிழகம்-குடந்தை

21. நாதன் கோயில் ஜகந்நாதர் - செண்பகவல்லி 010 தமிழகம்-குடந்தை
22. மாயவரம் பரிமளரங்கநாதர் - புண்டரீகவல்லி 011 தமிழகம்-மாயவரம்
23. சிதம்பரம் கோவிந்தராஜர் - புண்டரீகவல்லி 032 தமிழகம்-சீர்காழி
24. சீர்காழி தாடாளன் - லோகநாயகி 010 தமிழகம்-சீர்காழி
25. திருக்கூடலூர் (கூடலூர்-ஆடுதுறை) ஜகத்ரக்ஷகன் - பத்மாஸநவல்லி 010 தமிழகம்-குடந்தை

26. திருக்கண்ணங்குடி லோகநாதன் - லோகநாயகி 010-பாசுரங்கள் தமிழகம்-சீர்காழி
27. திருக்கண்ணமங்கை பக்தவத்சலன் - அபிஷேகவல்லி 014-பாசுரங்கள் தமிழகம்-குடந்தை
28. கபிஸ்தலம் கஜேந்த்ரவரதர் - ரமாமணிவல்லி 001-பாசுரங்கள் தமிழகம்-குடந்தை
29. திருவெள்ளியங்குடி கோலவில்லி ராமர் - மரகதவல்லி 010-பாசுரங்கள் தமிழகம்-குடந்தை
30. திருமணிமாடக் கோயில் சாச்வததீபநாராயணர் - புண்டரீகவல்லி 012-பாசுரங்கள் தமிழகம்-சீர்காழி

31. வைகுந்த விண்ணகரம் வைகுண்டநாதர் - வைகுண்டவல்லி 010-பாசுரங்கள் தமிழகம்-சீர்காழி
32. அரிமேய விண்ணகரம் குடமாடுகூத்தர் - அம்ருதகடவல்லி 010-பாசுரங்கள் தமிழகம்-சீர்காழி
33. திருத்தேவனார்த் தொகை தேவநாயகர் - ஸமுத்ரதநயா 010-பாசுரங்கள் தமிழகம்-சீர்காழி
34. வண்புருடோத்தமம் புருஷோத்தமர் - புருஷோத்தமநாயகி 010-பாசுரங்கள் தமிழகம்-சீர்காழி
35. செம்பொன் செய்கோயில் செம்பொன்னரங்கர் - ச்வேதபுஷ்பவல்லி 010 தமிழகம்-சீர்காழி

36. திருத்தெற்றியம்பலம் செங்கண்மால் - செங்கமலவல்லி 010 தமிழகம்-சீர்காழி
37. திருமணிக்கூடம் மணிக்கூடநாயகன் - திருமகள் நாச்சியார் 010-பாசுரங்கள் தமிழகம்-சீர்காழி
38. திருக்காவளம்பாடி கோபாலக்ருஷ்ணன் செங்கமலநாச்சியார்; 010-பாசுரங்கள் தமிழகம்-சீர்காழி
39. திருவெள்ளக்குளம் ஸ்ரீநிவாஸன் - பத்மாவதி 010-பாசுரங்கள் தமிழகம்-சீர்காழி
40. திருப்பார்த்தன் பள்ளி தாமரைநாயகி - தாமரையாள் கேள்வன் 010-பாசுரங்கள் தமிழகம்-சீர்காழி

41. திருமாலிருஞ்சோலை அழகர் - சுந்தரவல்லி 128-பாசுரங்கள் தமிழகம்-மதுரை
42. திருக்கோட்டியூர் ஸெளம்யநாராயணர் - மஹாலக்ஷ்மி 039-பாசுரங்கள் தமிழகம்-மதுரை
43. திருமெய்யம் ஸத்யகிரிநாதன் - உஜ்ஜீவன நாச்சியார் 009-பாசுரங்கள் தமிழகம்-மதுரை
44. திருப்புல்லாணி கல்யாணஜகந்நாதர் - கல்யாணவல்லி 021-பாசுரங்கள் தமிழகம்-மதுரை
45. திருத்தண்கால் தண்காலப்பன் - அன்னநாயகி 005-பாசுரங்கள் தமிழகம்-மதுரை

46. திருமோகூர் காளமேகம் - மோஹனவல்லி 012-பாசுரங்கள் தமிழகம்-மதுரை
47. கூடல் அழகர் கோயில் கூடலழகர் - மதுரவல்லி 002-பாசுரங்கள் தமிழகம்-மதுரை
48. ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் வடபத்ரசாயி - ஆண்டாள் 002-பாசுரங்கள் தமிழகம்-மதுரை
49. திருக்குருகூர்
நவதிருப்பதி ஆதிநாதர் - ஆதிநாதவல்லி 011-பாசுரங்கள் தமிழகம்-நெல்லை
50. திருத்துலைவில்லி மங்கலம்
இரட்டைத் திருப்பதி
நவதிருப்பதி அரவிந்தலோசநர் - விசாலக்ருஷ்ணாக்ஷி 011-பாசுரங்கள் தமிழகம்-நெல்லை

51. வானமாமலை
நவதிருப்பதி தோத்தாத்ரி நாதர் - ச்ரீவரமங்கை 011-பாசுரங்கள் தமிழகம்-நெல்லை
52. திருப்புளிங்குடி
நவதிருப்பதி காய்ச்சினவேந்தன் - மலர்மகள் 012-பாசுரங்கள் தமிழகம்-நெல்லை
53. திருப்பேரை
நவதிருப்பதி மகரநெடுங்குழைக்காதர் - குழைக்காதுவல்லி நாச்சியார் 011-பாசுரங்கள் தமிழகம்-நெல்லை
54. ஸ்ரீவைகுண்டம்
நவதிருப்பதி கள்ளப்பிரான் - வைகுந்தவல்லி 002-பாசுரங்கள் தமிழகம்-நெல்லை
55. திருவரகுணமங்கை(நத்தம்)
நவதிருப்பதி விஜயாஸனர் - வரகுணவல்லி 001-பாசுரங்கள் தமிழகம்-நெல்லை

56. திருக்குளந்தை
நவதிருப்பதி மாயக்கூத்தர் - குளந்ததைவல்லி (அலமேலுமங்கை) 001-பாசுரங்கள் தமிழகம்-நெல்லை
57. திருக்குறுங்குடி வைஷ்ணவ நம்பி - குறுங்குடிவல்லி 040-பாசுரங்கள் தமிழகம்-நெல்லை
58. திருக்கோளூர்
நவதிருப்பதி வைத்தமாநிதி - கோளூர்வல்லி 012-பாசுரங்கள் தமிழகம்-நெல்லை
59. திருவனந்தபுரம் பத்மநாபசாமி கோயில் அனந்தபத்மநாபன் - ஸ்ரீஹரிலக்ஷ்மி 011-பாசுரங்கள் கேரளம்-கோவளம்
60. திருவண்பரிசாரம் (திருப்பதிசாரம்) கமலவல்லி - திருக்குறளப்பன் 001-பாசுரங்கள் தமிழகம்-குமரி

61. திருக்காட்கரை காட்கரையப்பன் - வாத்ஸல்யவல்லி 011-பாசுரங்கள் கேரள-கோட்டயம்
62. திருமூழிக்களம் திருமூழிக்களத்தான் - மதுரவேணி 014-பாசுரங்கள் கேரள-கோட்டயம்
63. திருப்புலியூர் மாயப்பிரான் - பொற்கொடிநாச்சியார் 012-பாசுரங்கள் கேரள-கோட்டயம்
64. திருச்செங்குன்றூர் இமையவரப்பன் - செங்கமலவல்லி 011-பாசுரங்கள் கேரள-கோட்டயம்
65. திருநாவாய் நாராயணன் - மலர்மங்கை நாச்சியார் 013-பாசுரங்கள் கேரளம்-திருச்சூர்

66. திருவல்லவாழ் கோலப்பிரான் - செல்வத்திருக்கொழுந்து 022-பாசுரங்கள் கேரள-கோட்டயம்
67. திருவண்வண்டூர் பாம்பணையப்பன் - கமலவல்லி 011-பாசுரங்கள் கேரள-கோட்டயம்
68. திருவட்டாறு ஆதிகேசவன் - மரகதவல்லி 011-பாசுரங்கள் தமிழகம்-குமரி
69. திருவித்துவக்கோடு உய்யவந்த பெருமாள் - வித்துவக்கோட்டுவல்லி 010-பாசுரங்கள் கேரளம்-திருச்சூர்
70. திருக்கடித்தானம் அற்புதநாராயணன் - கற்பகவல்லி நாச்சியார் 011-பாசுரங்கள் கேரள-கோட்டயம்

71. திருவாறன்விளை திருக்குறளப்பன் - பத்மாசனி 011-பாசுரங்கள் கேரள-கோட்டயம்
72. திருவயிந்திபுரம் தேவநாதன் - ஹேமாப்ஜவல்லி 010-பாசுரங்கள் தமிழகம்-கடலூர்
73. திருக்கோவலுர் திரிவிக்ரமன் - பூங்கோவல்நாச்சியார் 021-பாசுரங்கள் தமிழகம்-கடலூர்
74. திருக்கச்சி வரதராஜன் - பெருந்தேவி 007-பாசுரங்கள் தமிழகம்-காஞ்சி
75. அட்டபுயக்கரம் ஆதிகேசவன் - அலர்மேல்மங்கை 012-பாசுரங்கள் தமிழகம்-காஞ்சி

76. திருத்தண்கா(தூப்புல்) தீபப்ரகாசர் - மரகதவல்லி 002-பாசுரங்கள் தமிழகம்-காஞ்சி
77. திருவேளுக்கை (காஞ்) முகுந்தநாயகன் - வேளுக்கைவல்லி 004-பாசுரங்கள் தமிழகம்-காஞ்சி
78. திருப்பாடகம் (காஞ்) பாண்டவ தூதர் - ருக்மணி,சத்யபாமா 006-பாசுரங்கள் தமிழகம்-காஞ்சி
79. திருநீரகம் (காஞ்) ஜகதீசப்பெருமாள் - நிலமங்கைவல்லி 001-பாசுரங்கள் தமிழகம்-காஞ்சி
80. நிலாத்திங்கள் (காஞ்) நிலாத்திங்கள்துண்டத்தான் - நேரொருவரில்லாவல்லி 001-பாசுரங்கள் தமிழகம்-காஞ்சி

81. திரு ஊரகம் (காஞ்) உலகளந்தபெருமாள் - அம்ருதவல்லி 006-பாசுரங்கள் தமிழகம்-காஞ்சி
82. திருவெக்கா (காஞ்) யதோத்தகாரி - கோமளவல்லி 015-பாசுரங்கள் தமிழகம்-காஞ்சி
83. திருக்காரகம் (காஞ்) கருணாகரர் - பத்மாமணி 001-பாசுரங்கள் தமிழகம்-காஞ்சி
84. திருக்கார்வானம் (காஞ்) கள்வர்பெருமாள் - கமலவல்லி 001-பாசுரங்கள் தமிழகம்-காஞ்சி
85. திருக்கள்வனூர் (காஞ்) ஆதிவராஹர் - அஞ்சிலைவல்லி 001-பாசுரங்கள் தமிழகம்-காஞ்சி

86. திருப்பவள வண்ணம் (காஞ்) பவளவண்ணப்பெருமாள் - பவளவல்லிநாச்சியார் 001-பாசுரங்கள் தமிழகம்-காஞ்சி
87. திருப்பரமேச்சுர விண்ணகரம் பரமபதநாதன் - வைகுந்தவல்லி 010-பாசுரங்கள் தமிழகம்-காஞ்சி
88. திருப்புட்குழி விஜயராகவன் - மரகதவல்லி 002-பாசுரங்கள் தமிழகம்-காஞ்சி
89. திருநின்றவூர் பத்தவத்ஸலர் - ஸுதாவல்லி 002-பாசுரங்கள் தமிழகம்-சென்னை
90. திரு எவ்வுள் வைத்ய வீரராகவர் - கனகவல்லி 012-பாசுரங்கள் தமிழகம்-சென்னை

91. திருநீர்மலை நீர்வண்ணபெருமாள் - அணிமாமலர்மங்கை 020-பாசுரங்கள் தமிழகம்-சென்னை
92. திருவிடவெந்தை நித்யகல்யாணர் - கோமளவல்லி 013-பாசுரங்கள் தமிழகம்-சென்னை
93. திருக்கடல்மல்லை ஸ்தலசயனப்பெருமாள் - நிலமங்கை நாச்சியார் 027-பாசுரங்கள் தமிழகம்-சென்னை
94. திருவல்லிக்கேணி பார்த்தஸாரதி - ருக்மணி 012-பாசுரங்கள் தமிழகம்-சென்னை
95. திருக்கடிகை (சோளிங்கர்) யோகநரசிம்மர் - அம்ருதவல்லி 004-பாசுரங்கள் தமிழகம்-சென்னை

96. திருவேங்கடம் திருவேங்கடமுடையான் - அலர்மேல்மங்கை 202-பாசுரங்கள் ஆந்திரம்
97. அகோபிலம் (சிங்கவேள்குன்றம்) லக்ஷ;மிநரஸிம்ஹன் - செஞ்சுலக்ஷ்மி 010-பாசுரங்கள் ஆந்திரம்
98. திருவயோத்தி சக்ரவர்த்திதிருமகன் - சீதாபிராட்டி 013-பாசுரங்கள் உத்தரப் பிரதேசம்
99. நைமிசாரண்யம் தேவராஜன் - ஹரிலக்ஷ்மி 010-பாசுரங்கள் உத்தரப் பிரதேசம்
100. சாளக்கிராமம் ஸ்ரீமூர்த்தி - ஸ்ரீதேவி 012-பாசுரங்கள் நேபாளம்

101. பத்ரிகாச்ரமம் பத்ரீநாராயணனன் - அரவிந்தவல்லி 022-பாசுரங்கள் உத்தராகண்டம்
102. தேவப்ரயாகை நீலமேகம் - புண்டரீகவல்லி 011-பாசுரங்கள் உத்தராகண்டம்
103. திருப்பிரிதி பரமபுருஷன் - பரிமளவல்லி 010-பாசுரங்கள் உத்தராகண்டம்
104. திருத்துவாரகை கல்யாணநாராயணன் - கல்யாணநாச்சியார் 013-பாசுரங்கள் குஜராத்
105. வடமதுரை கோவர்தனகிரிதாரி - ஸத்யபாமா 050-பாசுரங்கள் டெல்லி

106. ஆயர்பாடி நவமோகன கிருஷ்ணன் - ருக்மணி, சத்யபாமா 022-பாசுரங்கள் டெல்லி

107. திருப்பாற்கடல் க்ஷீராப்திநாதன் - கடலமகள் நாச்சியார் 051-பாசுரங்கள் புவியிலில்லை

108. பரமபதம் பரமபதநாதன் - பெரியபிராட்டியார் 036-பாசுரங்கள் நாதன் திருவடிpicture source: FB

Source:http://ta.wikipedia.org/wiki/108_