முதலுதவிப் பெட்டி

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsஅலுவலத்திலும் சரி, வீட்டிலும் சரி, அல்லது எங்காவது வெளியூருக்குச் செல்வதானாலும் சரி,

கீழ்க்கண்ட பொ ருட்களைக் கொண்ட ஒரு முதலுதவிப் பெட்டியை தயாராக வைத்திருப்பது அவசியம்.

அவை ஒரு பட்டை ஆஸ்பிரி ன் மாத்திரை, ஒரு பட்டை பாரசிடமால் மாத்தி ரைகள், ஒரு பட்டை ப்ரூபின் மாத்திரைகள், பாண்டேஜ் துணி, காயங்களுக்குப் போடக்கூடிய மருந்து, பாண்ட் எய்ட், வலி அல்லது வீக்கத்திற்குப் பயன்படுத்தும் மாத்தி ரை ORS பாக்கெட் (உப்பு சர்க்கரைக் கலவை) ஆகியவை.

எக்காரணம் கொண்டும் இப்பெட்டியைப் பூட்டவேண்டாம்.பின் அவசரத்தின் பொழுது இதற்கு சாவியைத் தேடி அலைய வேண்டி வந்துவிடும்.


அதே நேரம் இந்தப் பெட்டி சிறுகுழந்தைகளின் கைக்கு எட்டாத வாறு பார்த்துக் கொள்வதும் அவசியம்.


Source:http://vidhai2virutcham.com/2013/10/31/