4. நூற்றெட்டு திருப்பதி அந்தாதி - 041/116 செம்பொன் செய் கோயினில் சேர்வேன் !
திருப்பதி - 35/108. சோழ நாடு - 35/40 : திருச் செம்பொன் செய் கோயில்


ஊர்வேன் மடலை ; ஒழிவேன் மடம் நாணம் ;
சேர்வேன் கரிய திருமாலை - பார் அறிய
அம்பொன் செய் கோயில் அரங்கன் அணி நாங்கூர்ச்
செம்பொன் செய் கோயினில் சென்று


பதவுரை :


பார் அறிய உலகத்தவர் எல்லோரும் அறியும்படி

ஒழிவேன் மடம் நாணம் மடத்தையும் நாணத்தையும் துறந்து

ஊர்வேன் மடலை நான் மடல் ஊர்ந்து செல்வேன்

அம்பொன் செய் கோயில் அழகிய பொன்னால் ஆன கோயிலில் இருக்கும்

அரங்கன் அணி நாங்கூர் திரு அரங்கநாதனுடைய அழகிய நாங்கூரை சேர்ந்த

செம்பொன் செய் கோயினில் சென்று செம்பொன் செய் கோயிலுக்கு சென்று

கரிய திருமாலை சேர்வேன் கரு நிறமான திருமாலை நான் அடைவேன்

--
V.Sridhar


Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends