வேண்டியவை மூன்று எவை?


* இருக்க வேண்டியது மூன்று தூய்மை, நீதி, நேர்மை

* அடக்க வேண்டிய மூன்று நாக்கு, நடத்தை, கோபம்

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
* பெற வேண்டிய மூன்று தைரியம், அன்பு, மென்மை


* கொடுக்க வேண்டிய மூன்று ஈதல், ஆறுதல், பாராட்டு


* அடைய வேண்டிய மூன்று ஆன்மசுத்தம், முனைவு, மகிழ்வு


* தவிர்க்க வேண்டிய மூன்று இன்னா செய்தல், முரட்டுத்தனம், நன்றியில்லாமை


* நேசிக்க வேண்டிய மூன்று அறிவு, கற்பு, மாசின்மை


Source:dinamani.com