4. நூற்றெட்டு திருப்பதி அந்தாதி - 067/116 நாள் கரையா முன் காட்கரையாற்கு ஆள் ஆகாய் !

திருப்பதி - 61/108. மலை நாடு - 03/13 : திருக் காட்கரை

மாற்கமும , தாம் தாம் வழிபடும் தெய்வமும் ,
ஏற்க உரைப்பார் சொல் எண்ணாதே , - தோற் குரம்பை
நாள் கரையா முன்னமே நல் நெஞ்சே ! நாரணன் ஆம்
காட்கரையாற்கு ஆள் ஆகாய் காண்

பதவுரை :

நல் நெஞ்சே எனது நல்ல மனமே !
மாற்கமும கடவுளை அடையும் வழியும்
தாம் தாம் வழிபடும் தெய்வமும் அவரவர் வழிபடும் தெய்வமும்
ஏற்க உரைப்பார் ஏற்குமாறு பேசும் வேறு மதத்தினரின்
சொல் எண்ணாதே வார்த்தைகளை மதியாதே
தோற் குரம்பை தோல் வேய்ந்த குடிசை போன்ற உடலின்
நாள் கரையா முன்னமே வாழ நாள் கழியுமுன்னே
நாரணன் ஆம் காட்கரையாற்கு காட்கரையில் உள்ள திருமாலுக்கு
ஆள் ஆகாய் காண் அடிமைப் படுவாய் !


V.Sridhar


Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends