4. நூற்றெட்டு திருப்பதி அந்தாதி - 068/116 மூழிக் களத்தான் முதல் !

திருப்பதி - 62/108. மலை நாடு - 04/13 : திரு மூழிக் களம்

காண்கின்ற ஐம்பூதங்கட்கும் , இரு சுடர்க்கும் ,
சேண் கலந்த இந்திரற்கும் , தேவர்க்கும் , - மாண்கரிய
பாழிக்களத்தார்க்கும் , பங்கயத்து நான் முகற்கும் -
மூழிக் களத்தான் முதல்

பதவுரை :


Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsகாண்கின்ற ஐம்பூதங்கட்கும் கண்ணுக்கு புலப்படும் ஐம் பூதங்களுக்கும் ,
இரு சுடர்க்கும் சூரியன் சந்திரன் ஆகிய ஒளி உள்ள இருவர்க்கும்
சேண் கலந்த இந்திரற்கும்வானுலகில் இருக்கும் இந்திரனுக்கும்
தேவர்க்கும் மற்ற தேவர்களுக்கும்
மாண்கரிய பாழிக்களத்தார்க்கும் கருத்த கழுத்து உடைய சிவனுக்கும்
பங்கயத்து நான் முகற்கும் தாமரையில் இருக்கும் பிரமனுக்கும்
மூழிக் களத்தான் முதல் திரு மூழிக் களத்தில் உள்ள திருமாலே மூல காரணம்


V.Sridhar