4. நூற்றெட்டு திருப்பதி அந்தாதி - 075/116 திரு விற்றுவக்கோடு சேர்ந்தால் , பிறவி ஓடும் !


திருப்பதி - 69/108. மலை நாடு -11/13 : திரு விற்றுவக்கோடு


வாய்த்த கருமம் இனி மற்று இல்லை ; நெஞ்சமே !
தோய்த்த தயிர் , வெண்ணெய் . தொட்டு உண்ட - கூத்தன் noo
திரு விற்றுவக்கோடு சேர்ந்தால் , பிறவிக்-
கருவின் துவக்கு ஓடும் காண்


பதவுரை :


நெஞ்சமே ! எனது மனமே !
தோய்த்த தயிர் தோய்த்தபடியே உள்ள தயிரையும் ,
வெண்ணெய் தொட்டு வெண்ணெயையும் களவாடி,
உண்ட கூத்தன் புசித்த திருவிளையாடலை உடைய திருமாலின்
திரு விற்றுவக்கோடு சேர்ந்தால் திரு விற்றுவக்கோட்டுக்குச் சென்று சேர்ந்தால்
பிறவிக் கருவின் மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பதற்கு
துவக்கு ஓடும் காரணமான கருவின் சம்பந்தம் நீங்கும் ;
வாய்த்த கருமம் நாம் செய்ய வேண்டிய கருமம்
இனி மற்று இல்லை காண் இனிமேல் வேறு ஒன்றும் இல்லை
Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite FriendsV.Sridhar