4. நூற்றெட்டு திருப்பதி அந்தாதி - 079/116 பூங்கோவல் ஆயன் பொருள் அனைத்தும் !

திருப்பதி - 73/108. நடு - 2/2 : திருக் கோவலூர்

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsதாமரையான் ஆதியாய்த் தாவரங்கள் ஈறு ஆன
சேம உயிரும் , செகம் அனைத்தும் - பூ மடந்தைக்கு
ஆம் கோ , அலாயுதன் பின்னா அவதரித்த
பூங்கோவல் ஆயன் பொருள்

பதவுரை :

தாமரையான் ஆதியாய் தாமரையில் இருக்கும் பிரமன் முதலாக
தாவரங்கள் ஈறு ஆன தாவரப் பொருள்கள் இறுதியாக உள்ள
சேம உயிரும் உலகில் உள்ள எல்லா உயிர்களும் ,
செகம் அனைத்தும் எல்லா உலகங்களும்
பூ மடந்தைக்கு ஆம் கோ தாமரையில் இருக்கும் திருமகளுக்குத் தலைவனும் ,
அலாயுதன் பின்னா கலப்பையை ஆயுதமாக உடைய பலராமனுக்கு தம்பியாய்
அவதரித்த அவதரித்த
பூங்கோவல் ஆயன் திருக்கோவலூரில் இருக்கும் ஆயனாரது
பொருள் படைப்புப் பொருள்களே ஆகும்**********************************************
நடு நாட்டுத் திருப்பதி முற்றிற்று

**********************************************
--
V.Sridhar