4. நூற்றெட்டு திருப்பதி அந்தாதி - 083/116 வேளுக்கை ஆள் அரியின் தாளுக்கு ஆள் ஆகு !

திருப்பதி - 77/108. தொண்டை - 4/22 : திரு வேளுக்கை

தனக்கு உரியனாய் அமைந்த தானவர் கோன் கெட்டான் ;
உனக்கு உரியன் ஆய மைந்தன் உய்ந்தான் , - நினைக்குங்கால்
வேளுக்கை ஆள் அரியே !வேறு உதவி உண்டோ , உன்
தாளுக்கு ஆள் ஆகாதவர்க்கு

பதவுரை :

வேளுக்கை ஆள் அரியே திரு வேளுக்கையில் இருக்கும் நர சிம்ஹனே !
தனக்கு உரியனாய் அமைந்த தானே தெய்வம் என்றிருந்த
தானவர் கோன் கெட்டான் அசுர ராஜன் ஹிரண்யன் அழிந்தான் ;
உனக்கு உரியன் ஆய உனக்கு அடிமை ஆன
மைந்தன் உய்ந்தான் அவன் மகன் பிரஹ்லாதன் நல வாழ்வு பெற்றான் ;
நினைக்குங்கால் ஆலோசிக்கும்போது
உன் தாளுக்கு ஆள் ஆகாதவர்க்கு உனது திருவடிகளுக்கு அடிமை ஆகாதவர்க்கு
வேறு உதவி உண்டோ வேறு துணை உண்டோ ? (இல்லை)
--
V.Sridhar


Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends