4. நூற்றெட்டு திருப்பதி அந்தாதி - 094/116 திருப் புட்குழி அமலன் சீர் ஓது !

திருப்பதி - 88/108. தொண்டை - 15/22 : திருப் புட்குழி

மால் வேழமும் , அரவும் , மாயையும் , வெற்பும் , கடலும்
மேல் வீழ படையும் விடமும் , போய் , பாலன் ,
நெருப்பு உள் குழி குளிர நின்றதும் கேட்டு ஓதார்
திருப் புட்குழி அமலன் சீர்

பதவுரை :

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsமால் வேழமும் பிரஹ்லாதன் மீது ஏவிய மத யானைகளும் ,
அரவும் பெரும் பாம்புகளும் ,
மாயையும் சம்பராசுரன் செய்த மாயைகளும் ,
வெற்பும் மலையும் ,
கடலும் கடலும் ,
மேல் வீழ படையும் மேலே எறிந்த ஆயுதங்களும் ,
விடமும் போய் நஞ்சும் துன்பம் தராமல் போக
பாலன் நாராயணன் பேரைச் சொன்ன பிரஹ்லாதன்
நெருப்பு உள் குழி பள்ளத்தில் மூட்டிய நெருப்பு சுடாமல்
குளிர நின்றதும் கேட்டு குளிரும்படி நின்றதைக் கேட்டதும்
திருப் புட்குழி அமலன் திருப்புட்குழியில் இருக்கும் விஜய ராகவனுடைய
சீர் ஓதார் சிறப்புகளை மக்கள் கூற மாட்டார்கள்


V.Sridhar