4. நூற்றெட்டு திருப்பதி அந்தாதி - 107/116 மா வதரி ஆச்சிரமத்து கேசவனை தொழுவோம் !

திருப்பதி - 101/108 வடநாடு - 06/12 : திரு வதரி ஆச்சிரமம்

தாட்கு அடிமை என்று தமை உணரார்க்கு , எட்டெழுத்தும்
கேட்க வெளியிட்டு அருளும் கேசவனை - வேட்கையொடு
போவது அரிது ஆனாலும் , போய்த் தொழுவோம் நெஞ்சமே !
மா வதரி ஆச்சிரமத்து

பதவுரை :

நெஞ்சமே எனது மனமே !
தாட்கு அடிமை என்று திருமாலின் திருவடிகளுக்கு அடிமை என்று
தமை உணரார்க்கு தங்களை அறியாத மானிடர்களுக்கு
எட்டெழுத்தும் உண்மையை உணர்த்தும் அஷ்டாக்ஷர மஹா மந்திரத்தை
கேட்க வெளியிட்டு காதால் எல்லோரும் கேட்கும்படி வெளியிட்டு
அருளும் கேசவனை கருணை செய்யும் வதரி நாராயணனை
போவது அரிது ஆனாலும் செல்வதற்கு கடினம் ஆனாலும்
மா வதரி ஆச்சிரமத்து சிறந்த வதரி ஆச்சிரமத்திற்கு
வேட்கையொடு போய்த்தொழுவோம் பக்தியோடு சென்று வணங்குவோம்

V.Sridhar

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends