5. திருவரங்கத்து மாலை - 4/114 : படுப்பவர் , தடுப்பவர் , எடுப்பவர் , கொடுப்பவர் யார் ?

படுப்பவரைப் பணி மேல் அணையாக , பரு வரையால்
தடுப்பவரைப் பண்டு , மண்டு கல் மாரி ; தரணி இடந்து
எடுப்பவரைத் , தம் அடியார் இடும் பச்சிலைக்கு முத்தி
கொடுப்பவரை - செம்பொற் கோயில் உள்ளே கண்டு கொண்டனனே


பதவுரை :


பணி மேல் அணையாக ஆதி சேஷன் எனும் பாம்பின் மேல் படுக்கையாக வைத்துப்
படுப்பவரை பள்ளி கொண்டு அருள்பவரும் ,
பண்டு மண்டு கல் மாரி முன்பு இந்திரன் பெய்வித்த மிகுதியான கல் மழையை
பரு வரையால் தடுப்பவரை கோவர்த்தனம் எனும் மலையால் தடுத்தவரும் ,
தரணி இடந்து வராஹ அவதாரத்தில் பூமியைக் கொம்பினால் குத்தி ,
எடுப்பவரைத் எடுத்தவரும் ,
தம் அடியார் இடும் பச்சிலைக்கு பக்தர்கள் பூசிக்கின்ற துழாய் தளத்திற்காக
முத்தி கொடுப்பவரை அவர்களுக்கு மோக்ஷத்தைக் கொடுப்பவரும் ஆன பெருமாளை
செம்பொற் கோயில் உள்ளே சிவந்த பொன் மயமான திருவரங்கத்தில்
கண்டு கொண்டனனே தரிசித்தேன்


V.Sridhar


Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends