5. திருவரங்கத்து மாலை - 9/114 :அடி அதலம் ; கடி வையம் ; முடி அண்ட முகடு !

அடித் தலம் அந்த அதலம் ; பொரு திரை ஆழி வையம்
கடித் தலம் , நேமிக்கிரி , உடை ஆடை - கபாலி முன் நாள்
மிடித்து அலமந்தது ஒழித்தான் ; அரங்கன் - விழி இரு கோள் ,
முடித் தலம் அண்ட முகடு ; இனி யாம் என் மொழிவதுவே ?

பதவுரை :

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsமுன் நாள் கபாலி முற்காலத்தில் சாபத்தினால் பிரம்ம கபாலத்தை ஏந்திய சிவன்
மிடித்து அலமந்தது வறுமையுற்று அலைந்து திரிந்து வருந்தியதை
ஒழித்தான் அரங்கன் போக்கியருளிய அரங்க நாதனுடைய
அடித் தலம் அந்த அதலம் திருவடிகள் இருக்குமிடம் அதல லோகம் ;
கடித் தலம் பொரு திரை ஆழி வையம் இடுப்பு அலைகள் மோதும் கடல் சூழ்ந்த பூமி ;
உடை ஆடை நேமிக்கிரி உடுத்தும் ஆடை சக்ரவாள பர்வதம் ;
விழி இரு கோள் கண்கள் சூரியனும் சந்திரனும் ;
முடித் தலம் அண்ட முகடு திருமுடி அண்ட கோளத்தின் உச்சி ;
இனி யாம் என் மொழிவதுவே இனி நான் அவன் உருவைப் பற்றி என்ன சொல்ல ?

V.Sridhar