5. திருவரங்கத்து மாலை - 11/114 :அரங்கனுக்கு அனைத்தும் ஆயிரம் !

புரம் ஆயிரம் , திருக்கண் மலர் ஆயிரம் , புண்டரிகக்-
கரம் ஆயிரம் , கழல் கால் மலர் ஆயிரம் , கண்ணி முடிச்-
சிரம் ஆயிரம் , திரு நாமமும் ஆயிரம் , - செய்ய கையில்
அரம் ஆயிரம் கொண்ட திண் திறல் ஆழி அரங்கர்க்கே

பதவுரை :

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsசெய்ய கையில் சிவந்த வலத் திருக் கையில்
அரம் ஆயிரம் கொண்ட ஆயிரம் அரங்களைக் கொண்ட
திண் திறல் ஆழி அரங்கர்க்கே மிக்க வலிமையான சக்கராயுதம் ஏந்தும் ரங்கா நாதருக்கு
புரம் ஆயிரம் திருமேனி ஆயிரம் ;
திருக்கண் மலர் ஆயிரம் செந்தாமரை போன்ற கண்கள் ஆயிரம் ;
புண்டரிகக்கரம் ஆயிரம் செந்தாமரை போன்ற திருக்கைகள் ஆயிரம் ;
கழல் கால் மலர் ஆயிரம் வீரக் கழல் அணிந்த தாமரை பொன்ற திருவடிகள் ஆயிரம் ;
கண்ணி முடிச்சிரம் ஆயிரம் மலர்மாலையும் கிரீடமும் தரித்த திருமுடிகள் ஆயிரம் ;
திரு நாமமும் ஆயிரம் திருப் பெயர்களும் ஆயிரம் .

V.Sridhar