5. திருவரங்கத்து மாலை - 14/114 :அரங்கன் உந்தி மலரில் , பிரமன் ஓர் பிரமரம் !

புறக்குன்று , புல் இதழ் ; முந்நீர் , பிரசம் ; பொரு இல் செம்பொன்

நிறக் குன்று , கன்னிகை ; எண் கிரி , தாது ; நிலம் , அதனுள்
பிறக்கும் துகள் ; முது மாசுணம் , நாளம் ; பிரமன் , வண்டு ;
சிறக்கும் திகிரி அரங்கேசர் உந்திச் செழு மலர்க்கே .

பதவுரை :

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsசிறக்கும் திகிரி மேன்மை உடைய சக்கராயுதம் ஏந்திய
அரங்கேசர் உந்தி திரு அரங்க நாதருடைய திரு நாபியில் தோன்றிய
செழு மலர்க்கே செழுமையான தாமரை மலர்க்கு
புறக்குன்று புல் இதழ் கடலுக்கு அப்பால் உள்ள சக்கரவாள மலை புற இதழாம் ;
முந்நீர் பிரசம் கடல் தேனாம் ;
பொரு இல் செம்பொன் ஒப்பில்லாத சிவந்த பொன் மயமான
நிறக் குன்று கன்னிகை ஒளி உடைய மா மேரு மலை கொடடையாம் ;
எண் கிரி தாது எட்டு குல பர்வதங்கள் அக இதழ்களாம் ;
நிலம் அதனுள் பிறக்கும் துகள் பூமி அதனுள் தோன்றும் மகரந்தப் பொடியாம் ;
முது மாசுணம் நாளம் பழமையான பெரும் ஆதி சேஷன் எனும் அம்பு தண்டாம் ;
பிரமன் வண்டு பிரம்மா வண்டு ஆவான் .

V.Sridhar