5. திருவரங்கத்து மாலை - 15/114 : ஆக்குவதும் , அளிப்பதும் , அழிப்பதும் அரங்கனே !

இருகூலமும் பொரு மா நீர் அரங்கத்தில் எந்தை , அம் தண்
முருகு ஊர் கமல் முனி ஆய் , வகுக்கும் முறைமையினால் ,
புருகூதனுக்குத் திருத்தம்பி ஆகி , புரக்கும் ; உமை
ஒரு கூறு கொண்ட அரன் ஆய் , அழிக்கும் உகாந்தத்திலே

பதவுரை :

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsஇருகூலமும் பொரு மா நீர் இரு கரைகளையும் மோதும் காவிரி நீரால்
அரங்கத்தில் எந்தை சூழப்பட்ட திருவரங்கத்தில் இருக்கும் எம்பெருமான்
அம் தண் முருகு ஊர் அழகிய , குளிர்ந்த வாசனை மிகுந்த
கமல முனி ஆய் தாமரை மலரில் இருக்கும் பிரமன் ஆகி
வகுக்கும் முறைமையினால் முறைப்படிப் படைத்து அருள்வான் ;
புருகூதனுக்குத் திருத்தம்பி ஆகி தேவேந்திரனுக்குத் தம்பியாகத் தோன்றி
புரக்கும் காத்து அருள்வான் ;
உமை ஒரு கூறு கொண்ட பார்வதியை உடலில் பாதியாகக் கொண்ட
அரன் ஆய் அழிக்கும் உகாந்தத்திலே சிவன் ஆகி யுக முடிவில் அழித்து அருள்வான் .


V.Sridhar