5. திருவரங்கத்து மாலை - 21/114 :அரங்கன் உந்திக் கமலம் விரிந்தால் அண்டம் விரியும் !

பந்திக் கமலத் தடம் சூழ் அரங்கர் படைப்பு , அழிப்பு
சிந்தித்திடுவ்தும் இல்லை கண்டீர் ; அத் திசைமுகனோடு
உந்திக் கமலம் விரிந்தால் , விரியும் ; யுகக்கடையில்
முந்திக் குவியில் , உடனே குவியும் இம் மூதண்டமே

பதவுரை :

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsபந்திக் கமலத் தடம் சூழ் வரிசையாகத் தாமரை மலர்ந்த தடாகம் சூழ்ந்த
அரங்கர் திரு அரங்க நாதர்
படைப்பு , அழிப்பு படைப்பு , அழிப்புகளைப பற்றி
சிந்தித்திடுவ்தும் இல்லை கண்டீர் நெஞ்சினால் நினைப்பதே இல்லை
அத் திசைமுகனோடு உந்திக் கமலம் பிரமனோடுஅரங்கனின் நாபித்தாமரை
விரிந்தால் , விரியும் மலர்ந்தால் , அண்டங்கள் தோன்றும் ;
யுகக்கடையில் கற்பாந்த காலத்தில்
முந்திக் குவியில் முன்னே பிரமனுடன் உந்தித் தாமரை மூடினால்
இம் மூதண்டமே உடனே குவியும் இந்த அண்டங்கள் உடனே ஒடுங்கிவிடும்


V.Sridhar