5. திருவரங்கத்து மாலை - 28/114 : ஸ்ரீ வராஹ அவதார வைபவம் 1/3

அவனிக்கு அரந்தை அழித்த அரங்கரை அளவிடல் ஆருக்கு ஆம் ?

ஆருக்கு இவரை அளவிடல் ஆம் ? - தென் அரங்கர் இந்தப்-
பாருக்கு அரந்தை தவிர்ப்பதற்காக , பழிப்பு இல் பெரும்
சீர் உற்ற செங்கண் கரும்பன்றி ஆகி , திருக் குளம்பின்
மேரு கணகணமா , தலை நாளில் , வினோதிப்பரே

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsபதவுரை :
தென் அரங்கர் அழகிய திரு அரங்கத்தில் இருக்கும் எம்பெருமான்
தலை நாளில் முன் ஒரு காலத்தில்
இந்தப் பாருக்கு இந்த பூமிக்கு
அரந்தை தவிர்ப்பதற்காக ஹிரண்யாக்ஷனால் ஏற்பட்ட துன்பத்தைத் துடைப்பதற்காக
பழிப்பு இல் குற்றம் இல்லாததும் ,
பெரும் சீர் உற்ற மிக்கச் சிறப்பு உடையதும் ,
செங்கண் சிவந்த கண்களை உடையதுமான
கரும்பன்றி ஆகி கரு நிறம் கொண்ட வராஹ அவதாரம் ஆகி ,
திருக் குளம்பின் தமது திருவடிக் குளம்பிற்கு
மேரு கணகணமா மகா மேரு மலை சிறிய சிலம்பு ஆகும்படி
வினோதிப்பரே விளையாடி மகிழ்ந்தார் ;

இவரை அளவிடல் இவருடைய பெருமையை மதித்துச் சொல்லுவது
ஆருக்கு ஆம் எத்தகையவருக்கு முடியும் ? (முடியாது)


அடுத்து வருவது : ஸ்ரீ வராஹ அவதார வைபவம் 2/3
--

V.Sridhar