5. திருவரங்கத்து மாலை - 28/114 : ஸ்ரீ வராஹ அவதார வைபவம் 1/3

அவனிக்கு அரந்தை அழித்த அரங்கரை அளவிடல் ஆருக்கு ஆம் ?

ஆருக்கு இவரை அளவிடல் ஆம் ? - தென் அரங்கர் இந்தப்-
பாருக்கு அரந்தை தவிர்ப்பதற்காக , பழிப்பு இல் பெரும்
சீர் உற்ற செங்கண் கரும்பன்றி ஆகி , திருக் குளம்பின்
மேரு கணகணமா , தலை நாளில் , வினோதிப்பரே

பதவுரை :
தென் அரங்கர் அழகிய திரு அரங்கத்தில் இருக்கும் எம்பெருமான்
தலை நாளில் முன் ஒரு காலத்தில்
இந்தப் பாருக்கு இந்த பூமிக்கு
அரந்தை தவிர்ப்பதற்காக ஹிரண்யாக்ஷனால் ஏற்பட்ட துன்பத்தைத் துடைப்பதற்காக
பழிப்பு இல் குற்றம் இல்லாததும் ,
பெரும் சீர் உற்ற மிக்கச் சிறப்பு உடையதும் ,
செங்கண் சிவந்த கண்களை உடையதுமான
கரும்பன்றி ஆகி கரு நிறம் கொண்ட வராஹ அவதாரம் ஆகி ,
திருக் குளம்பின் தமது திருவடிக் குளம்பிற்கு
மேரு கணகணமா மகா மேரு மலை சிறிய சிலம்பு ஆகும்படி
வினோதிப்பரே விளையாடி மகிழ்ந்தார் ;

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsஇவரை அளவிடல் இவருடைய பெருமையை மதித்துச் சொல்லுவது
ஆருக்கு ஆம் எத்தகையவருக்கு முடியும் ? (முடியாது)


அடுத்து வருவது : ஸ்ரீ வராஹ அவதார வைபவம் 2/3
--

V.Sridhar