கடன் இல்லை என்றால் ஒரு நிமிடப்பகை
கடன் கொடுத்துவிட்டால் பலகாலம் பகை.
-கடன் கொடுத்தவன்-

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends