அறுபது, எழுபது, என்பது வயதுகளில் செய்யும் ஷாந்தி விவரம்.
அறுபது வயதினிலே: சஷ்டி அப்தபூர்த்தி.

9 கலச ஸ்தாபனம்.: நடுவில் ம்ருத்யுஞ்சயர்;. வலது பக்கம் ப்ரும்ஹா; இடது
பக்கம் ருத்ரன்.; ம்ருத்யுஞ்சயருக்கு நேர் கீழே விஷ்ணு.; விஷ்ணுக்கு வலது பக்கம் நக்ஷத்திர தேவதைகள்.;

விஷ்ணுக்கு இடது பக்கம் ஸம்வத்ஸர தேவதை;; ம்ருத்யுஞ்சயருக்கு நேர் மேலே திக் பாலர்;; திக் பாலருக்கு வலது பக்கம் ஆயுர் தேவதை; திக் பாலருக்கு இடது பக்கம் மார்கண்டேயர். ;

12 கலச ஸ்தாபனம்: நடுவில் ம்ருத்யுஞ்ச்யர்; வலது பக்கம் ப்ருஹ்மா; இடது பக்கம் ருத்ரன்; ;ம்ருத்யுஞ்சயருக்கு நேர் கீழே விஷ்ணு; விஷ்ணுக்கு இடது பக்கம் ஸப்த ரிஷிகள்.;
ம்ருத்யுஞ்சயருக்கு நேர் மேலே நக்ஷத்திர தேவதைகள்; இதற்கு நேர் மேலே நவகிரகங்கள்;; இதற்கு நேர் மேலே திக் பாலகர்; ;நக்ஷதிர தேவதை களுக்கு இடது பக்கம் ஸம்வத்ஸர தேவதை;

இதற்கு இடது பக்கம் மார்கண்டேயர்;நக்*ஷத்திர தேவதைக்கு வலது பக்கம் சிரஞ்சீவி ;இதற்கு வலது பக்கம் ஆயுர் தேவதை.;

33 கலச ஸ்தாபனம்;

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends