5. திருவரங்கத்து மாலை - 81/114 :எம்பெருமானது பரிகரங்கள் (ஏவலர் )
சிங்காதனம் பொற் கிரி ; திரு மஞ்சனம் , தெய்வ விண் நீர் ;
கொங்கு ஆர் தொடை , உடுத் தாமம் ; சுடர் உடைக் கோள் , விளக்கம் ;
பொங்கு ஆழி மண் , திருப் போனகம் ; ஆக்கினர் - புண்டரிகை -
தம் காதலர் , நம் பெருமாள் , அரங்கர் , தமக்கு , முன்னே

பதவுரை :

புண்டரிகை தம் காதலர் திருமகள் கேள்வர் ஆகிய
நம் பெருமாள் அரங்கர் நம் பெருமாள் அரங்கர்
முன்னே தமக்கு முற்காலத்தில் , தமக்கு
சிங்காதனம் பொற் கிரி மேரு மலையை சிம்மாசனம் ஆகவும் ,
திரு மஞ்சனம் தெய்வ விண் நீர் தேவ கங்கையை அபிஷேக நீர் ஆகவும் ,
உடுத் தாமம் நக்ஷத்திரங்களின் வரிசையை
கொங்கு ஆர் தொடை வாசனை நிறைந்த மாலை ஆகவும் ,
சுடர் உடைக் கோள் விளக்கம் ஒளி உடைய கிரகங்களை தீபம் ஆகவும் ,
பொங்கு ஆழி மண் பொங்கும் கடல் சூழ்ந்த பூமியை
திருப் போனகம் ஆக்கினர் இனிய உணவு ஆகவும் செய்து கொண்டார்

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends--
V.Sridhar