5. திருவரங்கத்து மாலை - 88/114 : ஆதி சேஷன்

ஓல் ஆழி சூழ் புவி உச்சியில் ஏந்தும் ; உகக் கடையில்
கால் ஆன நற்குண மூர்த்தியைக் காலும் ; அக் காலம் எல்லாம்
மேலா விளங்கும் , புவி மீதில் - என் தன் விழுத் துணை ஆம் ,
மால் ஆம் , அரங்க மணவாளர் துயில் மா சுணமே

பதவுரை :

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsஎன் தன் விழுத் துணை ஆம் என்னுடைய சிறந்த துணை ஆகிய
மால் ஆம் அரங்க மணவாளர் நல்ல குணங்கள் நிறைந்த அழகிய மணவாளர்
துயில் மா சுணமே யோக நித்திரை செய்யும் பெரும் பாம்பு ஆன ஆதி சேஷன்
ஓல் ஆழி சூழ் ஆரவாரம் செய்யும் கடல் சூழ்ந்த
புவி உச்சியில் ஏந்தும் பூமியை தன் முடி மேல் தாங்கும் ;
உகக் கடையில் யுகாந்த காலத்தில்
கால் ஆன நற்குண மூர்த்தியை நற்குணங்களை உடைய காலாக்னி ருத்ர மூர்த்தியை
காலும் தன சுவாசத்திலிருந்து உண்டாக்கும் ;
அக் காலம் எல்லாம் அந்த பிரளய காலம் முழுவதும்
புவி மீதில் பூமியின் மேல்
மேலா விளங்கும் வந்து விளங்கும்

V.Sridhar