5. திருவரங்கத்து மாலை - 94/114 : ஸ்ரீ வைகுண்டம்

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsதொல்லைக் கமடத் தலம் , நவ கண்டம் , தொடு கடல் நீர் ,
எல்லைக்கிரி , தனக்கு இப்புறத்து எண்கிரி , அப்புறத்தின்
மல்லைப் பரிதியின் மண்டலம் , நாகம் , அவ்வான் முகட்டு ஊர் ;
அல் , அப் புறத்து வைகுந்தம் - பொற்கோயில் அரிக்கு இடமே

பதவுரை :

தொல்லைக் கமடத் தலம் முதலில் ஆதி கூர்மம் தாங்கும் கீழ் உலகம் ;
நவ கண்டம் அதன் மேல் ஒன்பது கண்டங்கள் ;
தொடு கடல் நீர் அவற்றைச் சுற்றி கடல் நீர் ;
எல்லைக்கிரி அவற்றைச் சூழ்ந்த சக்ரவாள பர்வதம் ;
தனக்கு இப்புறத்து எண்கிரி அதற்கு இப்புறத்தில் எட்டு குல பர்வதங்கள் ;
அப்புறத்தின் அதற்கு மேலே
மல்லைப் பரிதியின் மண்டலம் வட்டமான சூரிய மண்டலம் ;
நாகம் அதன் மேல் சுவர்க்க லோகம் ;
அவ்வான் முகட்டு ஊர் அதற்கு உச்சியில் சத்ய லோகம் ;
அல் அதற்கு மேல் இருட்டு ;
அப் புறத்து வைகுந்தம் அதற்கு மேல் உள்ள ஸ்ரீ வைகுண்டம் எனும் நகரம்
பொற்கோயில் அரிக்கு இடமே ஸ்ரீ ரங்கத்தில் இருக்கும் அரங்கனுக்கு தலம் ஆகும்


V.Sridhar