6. திரு வேங்கட மாலை 001/104 : காப்பு- 1/2

திண் பார் புகழும் திரு வேங்கட மாலை
வெண் பாவா நூறும் விளம்புதற்குக் - கண் பாராய் !
நாராயணா ! அடியேன் நாடும் தமிழ் வேதப்-
பாராயணா ! சடகோபா !

பதவுரை :

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsநாராயணா நாராயணனே !
அடியேன் நாடும் உனது அடியவன் ஆகிய நான் விரும்பும்
தமிழ் வேத தமிழ் வேதங்கள் எனும் திவ்ய பிரபந்தங்களை
பாராயணா சடகோபா கூறி அருளியவனே ! சடகோபன் எனும் நம்மாழ்வாரே !
திண் பார் புகழும் வலிய இவ்வுலகில் உள்ள எல்லோரும் புகழும்
திரு வேங்கட மாலை திருவேங்கடம் ஆகிய திருப்பதி பற்றி மாலை எனும்
வெண் பாவா வெண்பா யாப்பினால் பிரபந்த வடிவில்
நூறும் விளம்புதற்கு நூறு செய்யுள்களையும் அடியேன் சொல்லும்படி
கண் பாராய் கருணை செய்து அருள்வாயாக !


V.Sridhar