ஶ்ரீ:
மெச்சுவதற்கு எதற்கு ஸ்வாமி வளரவேண்டும்?!

"வாழ்த்த வயதில்லை" - என்று அரசியல்வாதிகள்போல்?! என்ன இது?!

வயது சரீரத்துக்குத்தான் ஆன்மாவுக்கு இல்லை.
நான், நீ என்பதெல்லாம் ஆன்மாவைத் தவிர்த்த சரீரத்துக்குப் பொருந்தாது
இப்படியிருக்க, வாழ்த்துவதற்கு வயது எதற்கு,
மனதிருந்தால் போதாதோ?!

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsபாடுமளவிற்கோ, பாட்டை இயற்றுமளவிற்கோ ஜ்ஞானம் இருப்பவர்கள்தான்
பாட்டை ரசிக்கவோ, பாராட்டவோ வேண்டுமென்றால்,
பாடகர்களும், கவிஞர்களும் தங்களுக்குள் ஒருவரை ஒருவர் பாராட்டிக்கொள்ளவேண்டியதுதான்?!

ஒரு கவிஞன் அழகாகப் பாடினான் ....
ஒரு பொய்யாவது சொல் கண்ணே
உன் காதல் நான்தான் என்று - அந்தப்
பொய்யில் உயிர் வாழ்வேன் -- என்று.
என்ன அற்புதமான கற்பனை?!
சிலசமயம் கொஞ்சம் பொய்கூட உபயோகித்துப் பாராட்டி உற்சாகப்படுத்தலாம்.
குறிப்பு:- தயவுசெய்து (அப்போ என்னுடைய பாராட்டு பொய் என்று எண்ணுகிறீர்களா என்று) உள் அர்த்தம் எதுவும் யோசிக்கவேண்டாம். அடியேன் யதார்த்தமாக எழுதியுள்ளேன்.
தாஸன்,
என்.வி.எஸ்