.மாத பிறப்பிற்கு முன்பும் பின்பும் புண்ணிய கால நேரம்
மாதம். ராசி பெயர். புண்னிய காலநேரம் முன்பு. புண்ணிய காலநேரம் பின்பு.
சித்திரை மேஷம் விஷு 4 மணி 4 மணி
வைகாசி ரிஷபம் விஷ்ணுபதி 6மணி-24 நிமிடம். 6மணி-24 நிமிடம்
ஆனி. மிதுன. சடஷீதி ------------- 24 மணி
ஆடி கடகம் தக்ஷிணாயனம் 8 மணி ------------
ஆவணி சிம்மம் விஷ்ணுபதி 6மணி24 நிமிடம் 6மணி-24 நிமிடம்
புரட்டாசி கன்னி ஷடசீதி ----------- 24 மணி
ஐப்பசி துலாம் விஷு 4 மணி 4மணி
கார்திகை வ்ருச்சிகம் விஷ்ணுபதி 6மணி24 நிமிடம் 6மணி24 நிமிடம்
மார்கழி தனுசு ஷடசீதி ---------- 24மணி
தை மகரம் உத்ராயணம் ----------- 8மணி
மாசி கும்பம் விஷ்ணுபதி 6மணி24 நிமிடம் 6மணி24 நிமிடம்
பங்குனி மீனம் ஷடசீதி ------------ 24மணி

நள்ளிரவில் 1-36 மணிக்கு முன் மாதப்பிறப்பு வந்தால் முதல் நாள் மதியத்திற்கு பிறகு மாலைக்குள் தர்பணம் செய்ய வேன்டும், நள்ளிரவு 12,24

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
மணிக்கு பிறகு மாதம் பிறந்தால் மறு நாள் காலையில் பித்ரு தர்பணம் செய்ய வேண்டும்.