கிட்டு நெறி யோகியரும் முக்தியை விரைவில் சேரும் யோகிகள்
தம் கூடு விட்டு தமது சரீரத்தை விட்டு
மறு கூடு அடையும் வேறு சரீரத்தை அடையும் இடமும்

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsகிள்ளையரும் கிளிகள்

தம் கூடு விட்டு தாம் வசிக்கும் கூண்டை விட்டு
மறுகு ஊடு அடையும் வீதிகளில் சேரும்
வேங்கடமே திரு வேங்கட மலையே
எட்டு மத மா எட்டு திக்கு யானைகளை
வந்தான் வர வென்ற ராவணன் போருக்கு வர
இன்று போ நாளை வா இன்று போய் நாளை வா
ன்று உவந்தான் என்று சொல்லி அவனிடம் அன்பு காட்டிய திருமாலின்
பொருப்பு திருமலை ஆகும்


V.Sridhar