கிட்டு நெறி யோகியரும் முக்தியை விரைவில் சேரும் யோகிகள்
தம் கூடு விட்டு தமது சரீரத்தை விட்டு
மறு கூடு அடையும் வேறு சரீரத்தை அடையும் இடமும்

கிள்ளையரும் கிளிகள்

தம் கூடு விட்டு தாம் வசிக்கும் கூண்டை விட்டு
மறுகு ஊடு அடையும் வீதிகளில் சேரும்
வேங்கடமே திரு வேங்கட மலையே
எட்டு மத மா எட்டு திக்கு யானைகளை
வந்தான் வர வென்ற ராவணன் போருக்கு வர
இன்று போ நாளை வா இன்று போய் நாளை வா
ன்று உவந்தான் என்று சொல்லி அவனிடம் அன்பு காட்டிய திருமாலின்
பொருப்பு திருமலை ஆகும்


V.Sridhar
Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends