சம்ஸ்க்ருதம் படிக்க வாய்ப்புக் கிடைத்த ஒவ்வொருவரும் புண்ணியவான்
--இதைச் சொன்னவர் யாராயிருக்கும்?
சற்று யூகித்துக்கொண்டிருங்கள்.
நாளை பதிலைத் தெரிந்துகொள்வோம்.
-என்.வி.எஸ்

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends