*குழந்தைகள் கிறுக்கிடும்
வெள்ளைத்தாள்களை
உற்றுப் பாருங்கள் நன்றாக !
கிடைத்திடும்
உங்களுக்கோர் ஓவியம்
கிறுக்கல்கள் வழியே !

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends