பாடும் மதுகரமும் , பச்சைத் தழைக் குடிலின்
வேடும் , மணம் மருவும் வேங்கடமே - நீடு
மகராலயங்கடந்தார் , வாழ வசுதேவர்க்கு
மகராலயங்கடந்தார் வாழ்வு
மகராலயங்கடந்தார் - மகராலயம் + கடந்தார்
மகராலயங்கடந்தார் - மகர் + ஆலயங்கள் + தந்தார்


{div6]பாடும் மதுகரமும் இசை போல ரீங்கரிக்கும் வண்டுகள்
மணம் மருவும் மலர்களின் வாசனை உடைய இடமும் ,
பச்சைத் தழைக் குடிலின் பசுமையான தழைகளால் செய்யப்பட குடிசைகளில்
வேடும் வேடர்கள்
மணம் மருவும் திருமணம் செய்யும் இடமும் ஆன
வேங்கடமே திரு வேங்கட மலையே
நீடு மகராலயம் கடந்தார் நீண்ட சமுத்திரத்தைத் தாண்டியவரும் ,
வாழ் வசுதேவர்க்கு மகர் வாழும் வசுதேவரின் புதல்வனும் ,
ஆலயங்கள் தந்தார் கோயில்களில் இருப்பவருமான திருமாலின்
வாழ்வு வாழும் இடம் ஆகும்
[/div6]


V.SridharDear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends