சயன தோஷம் என்றால் என்ன? தற்க்காலத்தில் ஆண்களுக்கு 30 வயதுக்கு மேலாகவும் பெண்களிலும் 25-30 வயதுக்கு மேல் பட்டும் விவாஹம் நடக்கிறது..அப்படிப்பட்ட தம்பதிகளுக்கு குழந்தை பிறப்பதே அறிதாக இருக்கிறது.இவர்களுடைய ஜாதகத்தை ஜோதிடர்களிடம் காட்டினால் அவர்கள் இந்த தம்பதிகளில் ஒருவருக்கோ அல்லது இருவருக்குமே சயன தோஷம் இருக்கிறது என்று சொல்லி விடுகிறார்கள். அப்படி சயன தோஷம் என்றால் என்ன.. அதற்க்கு பரிகாரம் உண்டா? என்ன பரிகாரம்..

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends