துளஸீ க்ரஹண மந்தரா: (துளஸீ பறிக்க மந்திரம்)

துளஸ்யம்ருத ஸம்பூதே ஸதாத்வம் கேஸவ ப்ரியா
கேஸவாத்வம் லுநாமித்வாம் வரதா பவ சோபநே
மோiக்ஷக ஹேதோ: தரணீ ப்ரஸ_தே
விஷ்ணோ: ஸமஸ்தஸ்ய குரோ: ப்ரியேதே
ஆராதநார்த்தம் புருஷோத்தமஸ்ய
லுநாமி பத்ரம் துளஸீ க்ஷமஸ்வ
ப்ரஸீத மம தேவேசி ப்ரஸீத ஹரிவல்லபே
க்ஷPரோத மநோத்பூதே துளஸீ தவ்ம் ப்ரஸீத மே.


Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends