தேவ தேவ ஜகந்நாதா சங்கச்சக்ர கதாதரா
தேஹி தேவ மமாநுஜ்ஞாம் பவத்தீர்த்த நிஷேவணே
அகால ம்ருத்யு ஹரணம் ஸர்வ வ்யாதி நிவாரணம்
விஷ்ணோ: பாதோதகம் தீர்த்தம் சிரஸா தாரயாம்ஹம்சிவ பூஜைக்கு அர்ஹமல்லாதவைகள்
ஸ்த்ரீகளின் தீட்டு (து}ரம்) - ரஜஸ்வலை விஷயம்
எண்ணை தேய்த்துக் கொள்வதற்கு
தீபாவளியில் எண்ணை தேய்த்துக்கொள்வதன் மஹிமை
தீர்த்த யாத்திரைDear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends