தடம்படு தாமரைப் பொய்கை கலக்கி
விடும்படு நாகத்தை வால்பற்றி ஈர்த்து
படம்படு பைந்தலை மேல் எழப் பாய்ந்திட்டு
உடம்பை அசைத்தானால் இன்று முற்றும்
உச்சியில் நின்றானால் இன்று முற்றம்.
பொருள்:
யசோதையே! அகன்ற தாமரைக் குளத்தைக் கலக்கிய உன் மகன் கண்ணன், அதில் சீறிப் பாய்ந்த விஷப்பாம்பின்(காளிங்கன்) வாலைப் பற்றி இழுத்தான். அதன் தலைமீது பாய்ந்து ஏறி, உடலை அசைத்து நடனமாடினான். இதை நாங்கள் கண்டோம்.
குறிப்பு: கண்ணன் செய்த குறும்பு பற்றி பெண்கள் யசோதையிடம் கூறுகின்றனர்.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends