ஞாயிறு, செவ்வாய், வியாழன், ப்ரதமை, ஷஷ்டி, ஸப்தமி, அஷ்டமி, ஏகாதசி, துவாதசீ, அமாவாசை, சதுர்தசி, பௌர்ணமி, உத்திரம், கேட்டை, திருஓணம், திருவாதிரை, ஸங்க்ரமணம், ஜன்மநக்ஷத்திரம், வ்யதீபாதம், ஆசௌசம் இவைகளில் எண்ணை தேய்த்து ஸ்நாநம் செய்யக் கூடாது.
அமாவாசை, பௌர்ணமி, சதுர்த்தசி, த்வாதசீ, அஷ்டமீ, ஸப்தமீ, ஷஷ்டி, ஸங்க்ரமணம் இவைகளில் தைலத்தைத் தொடவுங் கூடாது, எண்ணை சாப்பிடவும் கூடாது.
ஞாயிறன்று எண்ணை தேய்த்துக்கொண்டால்டி வருத்தமுண்டாகும், திங்களில் காந்தி, செவ்வாயில் - அற்பாயுசு, புதனில் ஸம்பத்து, வியாழனில் - தாரித்ரியம், வெள்ளியில்- வ்யாதி, சனியில் ஸர்வ கார்ய ஜயமும் உண்டாகும்.
சித்திரை, ஹஸ்தம், திருஓணம் இவைகளில் எண்ணை தேய்த்துக்கொள்வதும், விசாகம், சதயம் இவைகளில் க்ஷவரம் பண்ணிக்கொள்வதும், மகம், உத்திரம், கார்;த்திகை இவைகளில் ஸ்த்ரீ ஸம்போகமும் கூடாது.