உபநயனம், சீமந்தம் (முக்கியமாக உபநயனம்) ஆகியவற்றுக்கு நல்ல நாள், நல்ல முஹூர்த்தம் கணிப்பது எப்படி என்பதை விவரமாக விளக்கிச் சொல்வீர்களா? மிகவும் நன்றி.

SA நாராயணன்
6-2-2012

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends