உபநயனம், சீமந்தம் (முக்கியமாக உபநயனம்) ஆகியவற்றுக்கு நல்ல நாள், நல்ல முஹூர்த்தம் கணிப்பது எப்படி என்பதை விவரமாக விளக்கிச் சொல்வீர்களா? மிகவும் நன்றி.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite FriendsSA நாராயணன்
6-2-2012