சம்பளக் கவரில்
இருந்து
ஆயிரம் என் வீட்டிற்கு
என்றேன்...
முகம் கறுத்தது
என் கணவருக்கு.
அடுத்த
ஆயிரம் எடுத்து
உங்கள் பெற்றோருக்கு
என்றேன்...
கணவருக்கு
முகம் மலர்ந்தது.
சமச்சீர் உதவியால்
தவிர்க்கப்பட்டது
குடும்ப சண்டை...!


-- க.கலா, காகிதப்பட்டறை.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
-- தினமலர். பெண்கள்மலர். 3. 8. 2013.