சம்பளக் கவரில்
இருந்து
ஆயிரம் என் வீட்டிற்கு
என்றேன்...
முகம் கறுத்தது
என் கணவருக்கு.
அடுத்த
ஆயிரம் எடுத்து
உங்கள் பெற்றோருக்கு
என்றேன்...
கணவருக்கு
முகம் மலர்ந்தது.
சமச்சீர் உதவியால்
தவிர்க்கப்பட்டது
குடும்ப சண்டை...!

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
-- க.கலா, காகிதப்பட்டறை.


-- தினமலர். பெண்கள்மலர். 3. 8. 2013.