12 மாதமும் தர்ப்பணம் செய்பவர்கள் தவிர மற்றவர்கள் அன்றைய தினத்தில் தாராளமாக சக்ருண் மஹாளய தர்பணம் செய்யலாம்

Dear Sir
Thank you verymuch for the detailed and prompt reply

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends