.
40) - (அதிகாரசங்கிரகம் - ஸ்ரீ ஸ்வாமி தேசிகன்)

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
பொய்கை முனி பூதத்தார் பேயாழ்வார் தண் பொருநல்வரும் குருகேசன் விட்டுசித்தன்
துய்ய குலசேகரன் நம் பாணநாதன் தொண்டரடிப்பொடி மழிசை வந்த சோதி
வையமெல்லாம் மறை விளங்க வாள்வேல் ஏந்தும் மங்கையர்க்கோன் என்றிவர்கள் மகிழ்ந்து பாடும்
செய்ய தமிழ் மாலைகள் நாம் தெளியவோதித் தெளியாத மறை நிலங்கள் தெளிகின்றோமே


Clear comprehension of Veda Manthrams with the help of AzhwArs' Prabhandhams
*********************************************************************
Poygai AzhwAr, BhUthatthAzhwAr , Pey AzhwAr , Swamy NammAzhwAr,PeriyAzhwAr , KulasEkhara AzhwAr , ThiruppANAzhwAr , ThoNDardippodi AzhwAr , Thirumazhisai AzhwAr and Thirumangai AzhwAr are the ten AzhwArs who enjoyed the KalyANa guNams of the Lord and blessed us with Dhivya Prabhandhams as a result of those extraordinary anubhavams. We learnt from our AchAryAs these sacred Prabhandhams of AzhwArs with meanings through the route of adhyayanam and the end result for us has been the blessing of comprehending the meanings of Veda manthrams that were not clearly understood until then.


The key passage is " IvargaL (AzhwArgal) mahizhnthu paadum Tamizh mAlaikaL Naam teLiya Odhi , teLiyAtha maRai nilangaL teLihinROm".