Announcement

Collapse
No announcement yet.

मुकुन्दमाला 22/40 கோபால சூடா மணி நம்மைக் காக்

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • मुकुन्दमाला 22/40 கோபால சூடா மணி நம்மைக் காக்


  भक्तापाय - भुजङ्ग - गारुड - मणि: , त्रै - लोक्य - रक्षा - मणि : ,
  गोपी - लोचन - चातकाम्बुद - मणि: , सौन्दर्य - मुद्रा - मणि : , |
  य: कान्तामणि - रुक्मिणी - घन - कुच - द्वन्द्वैक - भूषण - मणि: ,
  श्रेयो देव - शिखा - मणि : , दिशतु नो गो - पाल - चूडा - मणि : ||
  य: எந்த கண்ணன்
  भक्त - अपाय - भुजङ्ग பக்தர்களின் அபாயமாகிற பாம்பைப் போக்கும்
  गारुड - मणि: மரகத மணியோ ,
  त्रै - लोक्य - रक्षा - मणि : மூவுலகிற்கும் காப்பாற்றும் மணியோ ,
  गोपी - लोचन चातकகோபியரின் கண்களாகிற சாதகப் பறவைகளுக்கு
  अम्बुद - मणि: மேகமாகிற மணியோ ,
  सौन्दर्य - मुद्रा - मणि : அழகு மணியோ ,
  कान्तामणि - रुक्मिणी பெண் மணியான ருக்மிணியின்
  घन - कुच - द्वन्द्व பெரிய இரு தனங்களின்
  एक - भूषण - मणि: ஒரே ஆபரணமான மணியோ ,
  देव - शिखा - मणि : தேவர்களின் சிறந்த மணியோ ,
  गो - पाल - चूडा - मणि : கோபாலர்களின் தலையாய மணியோ
  न: श्रेयो दिशतु அந்த கண்ணன் நமக்கு நல்வாழ்வை அளிக்கட்டும்
  --
  V.Sridhar
  Last edited by sridharv1946; 07-02-14, 14:05.
Working...
X