Announcement

Collapse
No announcement yet.

கவாமயன துவாதசி

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • கவாமயன துவாதசி

  18-06-2024 கவாமயன துவாதசி.

  ஜ்யேஷ்ட மாத சுக்ல பக்ஷ துவாதசியன்று காலையில் த்ரிவிக்ரம மூர்த்தியான மஹா விஷ்ணு படத்தை துளசி, மல்லிகை பூ

  ஆகியவற்றால் பூஜை ஸஹஸ்ர நாமார்ச்சனை செய்து மாம்பழம் நிவேதனம் செய்து ஏழைகளுக்கு சாப்பாடு போட்டு குடும்பத்தினருடன் சேர்ந்து சாப்பிட வேண்டும்.

  அஹோராத்ரேண துவாதஸ்யாம் ஜ்யேஷ்டே மாஸி த்ரிவிக்ரமம் கவாமயன மாப்நோதி அப்ஸரோபிஸ்ச மோததே.

  என்பதாக இன்று த்ரிவிக்ரம மூர்த்தியை பூஜிப்பதால் யாகங்களின் சிறந்ததான கவா மயனம் என்னும் யாகம் செய்த பலன் கிட்டும்.
  என்கிறது ஶ்ரீ மஹாபாரதம் தான தர்ம ப்ரகரணம்..


  Thri vikrama astothra satha namavali.
  ஶ்ரீத்ரிவிக்ரமாஷ்டோத்தரஶதநாமாவளி:
  ௐ ஶ்ரீகணேஶாயநம: ॥

  ௐ த்ரிவிக்ரமாய நம: ।
  ௐ த்ரிலோகேஶாய நம: ।
  ௐ த்ரிதஶாதி⁴பவந்திதாய நம: ।
  ௐ த்ரிமூர்திப்ரதமாய நம: ।
  ௐ விஷ்ணவே நம: ।
  ௐ த்ரிதாதிமுநிபூஜிதாய நம: ।
  ௐ த்ரிகுணாதீதரூபாய நம: ।
  ௐ த்ரிலோசநஸமர்சிதாய நம: ।
  ௐ த்ரிஜகந்நாயகாய நம: ।
  ௐ ஶ்ரீமதே நம: । 10 ।


  ௐ த்ரிலோகாதீதவைப⁴வாய நம: ।
  ௐ தைத்யநிர்ஜிததேவார்திப⁴ஞ்சநோர்ஜிதவைப⁴வாய நம: ।
  ௐ ஶ்ரீகஶ்யபமநோঽபீ⁴ஷ்டபூரணாத்பு⁴தகல்பகாய நம: ।
  ௐ அதிதிப்ரேமவாத்ஸல்யரஸவர்த்த⁴நபுத்ரகாய நம: ।
  ௐ ஶ்ரவணத்வாதஶீபுண்யதிநாவிர்பூ⁴தவிக்ரஹாய நம: ।
  ௐ சதுர்வேதஶிரோரத்நபூ⁴ததிவ்யபதாம்புஜாய நம: ।
  ௐ நிகமாகமஸம்ஸேவ்யஸுஜாதவரவிக்ரஹாய நம: ।
  ௐ கருணாம்ருʼதஸம்வர்ஷிகாலமேக⁴ஸமப்ரபா⁴ய நம: ।
  ௐ வித்யுல்லதாஸமோத்தீப்ததிவ்யபீதாம்பராவ்ருʼதாய நம: ।
  ௐ ரதாங்கபா⁴ஸ்கரோத்புல்லஸுசாருவதநாம்புஜாய நம: । 20 ।

  ௐ கரபங்கஜஸம்ஶோபி⁴ஹம்ஸபூ⁴ததரோத்தமாய நம: ।
  ௐ ஶ்ரீவத்ஸலாஞ்சிதோரஸ்காய நம: ।
  ௐ கண்டஶோபி⁴தகௌஸ்துபா⁴ய நம: ।
  ௐ பீநாயதபு⁴ஜாய நம: ।
  ௐ தேவாய நம: ।
  ௐ வைகந்தீ⁴விபூ⁴ஷிதாய நம: ।
  ௐ ஆகர்ணஸஞ்ச்சந்நநயநஸம்வர்ஷிததயாரஸாய நம: ।
  ௐ அத்யத்பு⁴தஸ்வசாரித்ரப்ரகடீக்ருʼதவைப⁴வாய நம: ।
  ௐ புரந்தராநுஜாய நம: ।
  ௐ ஶ்ரீமதே நம: । 30 ।

  ௐ உபேந்த்ராய நம: ।
  ௐ புருஷோத்தமாய நம: ।
  ௐ ஶிகிநே நம: ।
  ௐ யஜ்ஞோபவீதிநே நம: ।
  ௐ ப்ரஹ்மசாரிணே நம: ।
  ௐ வாமநாய நம: ।
  ௐ க்ருʼஷ்ணாஜிநத⁴ராய நம: ।
  ௐ க்ருʼஷ்ணாய நம: ।
  ௐ கர்ணஶோபி⁴தகுண்டலாய நம: ।
  ௐ மாஹாபலிமஹாராஜமஹிதஶ்ரீபதாம்புஜாய நம: । 40 ।

  ௐ பாரமேஷ்ட்யாதிவரதாய நம: ।
  ௐ ப⁴கவதே நம: ।
  ௐ ப⁴க்தவத்ஸலாய நம: ।
  ௐ ஶ்ரிய:பதயே நம: ।
  ௐ யாசகாய நம: ।
  ௐ ஶரணாகதவத்ஸலாய நம: ।
  ௐ ஸத்யப்ரியாய நம: ।
  ௐ ஸத்யஸந்தா⁴ய நம: ।
  ௐ மாயாமாணவகாய நம: ।
  ௐ ஹரயே நம: । 50 ।

  ௐ ஶுக்ரநேத்ரஹராய நம: ।
  ௐ தீ⁴ராய நம: ।
  ௐ ஶுக்ரகீர்திதவைப⁴வாய நம: ।
  ௐ ஸூர்யசந்த்ராக்ஷியுக்மாய நம: ।
  ௐ திகந்தவ்யாப்தவிக்ரமாய நம: ।
  ௐ சரணாம்புஜவிந்யாஸபவித்ரீக்ருʼதபூ⁴தலாய நம: ।
  ௐ ஸத்யலோகபரிந்யஸ்தத்விதீயசரணாம்புஜாய நம: ।
  ௐ விஶ்வரூபத⁴ராய நம: ।
  ௐ வீராய நம: ।
  ௐ பஞ்சாயுத⁴த⁴ராய நம: । 60 ।

  ௐ மஹதே நம: ।
  ௐ பலிபந்த⁴நலீலாக்ருʼதே நம: ।
  ௐ பலிமோசநதத்பராய நம: ।
  ௐ பலிவாக்ஸத்யகாரிணே நம: ।
  ௐ பலிபாலநதீக்ஷிதாய நம: ।
  ௐ மஹாபலிஶிரந்யஸ்தஸ்வபாதஸரஸீருஹாய நம: ।
  ௐ கமலாஸநபாணிஸ்தகமண்டலுஜலார்சிதாய நம: ।
  ௐ ஸ்வபாததீர்தஸம்ஸிக்தபவித்ரத்⁴ருவமண்டலாய நம: ।
  ௐ சரணாம்ருʼதஸம்ஸிக்தத்ரிலோசநஜடாத⁴ராய நம: ।
  ௐ சரணோதகஸம்பந்த⁴பவித்ரீக்ருʼதபூ⁴தலாய நம: । 70 ।

  ௐ ஸ்வபாததீர்தஸுஸ்நிக்த⁴ஸகராத்மஜப⁴ஸ்மகாய நம: ।
  ௐ ப⁴கீரதகுலோத்தா⁴ரிணே நம: ।
  ௐ ப⁴க்தாபீ⁴ஷ்டபலப்ரதாய நம: ।
  ௐ ப்ரஹ்மாதிஸுரஸேவ்யாய நம: ।
  ௐ ப்ரஹ்லாதபரிபூஜிதாய நம: ।
  ௐ விந்த்⁴யாவலீஸ்துதாய நம: ।
  ௐ விஶ்வவந்த்யாய நம: ।
  ௐ விஶ்வநியாமகாய நம: ।
  ௐ பாதாலகலிதாவாஸஸ்வப⁴க்தத்வாரபாலகாய நம: ।
  ௐ த்ரிதஶைஶ்வர்யஸந்நாஹஸந்தோஷிதஶசீபதயே நம: । 80 ।

  ௐ ஸகலாமரஸந்தோஷஸ்தூயமாநசரித்ரகாய நம: ।
  ௐ ரோமஶக்ஷேத்ரநிலயாய நம: ।
  ௐ ரமணீயமுகாம்புஜாய நம: ।
  ௐ ரோமஶாதிமுஶ்ரேஷ்டஸாக்ஷாத்க்ருʼதஸுவிக்ரஹாய நம: ।
  ௐ ஶ்ரீலோகநாயிகாதேவீநாயகாய நம: ।
  ௐ லோகநாயகாய நம: ।
  ௐ கலிஹாதிமஹாஸுரிமஹிதாத்பு⁴தவிக்ரமாய நம: ।
  ௐ அபாரகருணாஸிந்த⁴வே நம: ।
  ௐ அநந்தகுணஸாகராய நம: ।
  ௐ அப்ராக்ருʼதஶரீராய நம: । 90 ।

  ௐ ப்ரபந்நபரிபாலகாய நம: ।
  ௐ பரகாலமஹாப⁴க்தவாக்படுத்வப்ரதாயகாய நம: ।
  ௐ ஶ்ரீவைகாநஸஶாஸ்த்ரோக்தபூஜாஸுவ்ராதமாநஸாய நம: ।
  ௐ கோவிந்தாய நம: ।
  ௐ கோபிகாநாதாய நம: ।
  ௐ கோதாகீர்திதவிக்ரமாய நம: ।
  ௐ கோதண்டபாணயே நம: ।
  ௐ ஶ்ரீராமாய நம: ।
  ௐ கௌஸல்யாநந்தநாய நம: ।
  ௐ ப்ரப⁴வே நம: । 100 ।

  ௐ காவேரீதீரநிலயாய நம: ।
  ௐ கமநீயமுகாம்புஜாய நம: ।
  ௐ ஶ்ரீபூ⁴மிநீளாரமணாய நம: ।
  ௐ ஶரணாகதவத்ஸலாய நம: ।
  ௐ ஸம்ராஜத்புஷ்கலாவர்தவிமாநநிலயாய நம: ।
  ௐ ஶங்கதீர்தஸமீபஸ்தாய நம: ।
  ௐ சக்ரதீர்ததடாலயாய நம: ।
  ௐ அவ்யாஜகருணாঽঽக்ருʼஷ்டப்ரேமிகாநந்ததாயகாய நம: । 108 ।


Working...
X